امروز : دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  کنگره
حامیان همایش ایران
اطلاعیه ها
مرکز
مرکزمظالعات
انجمن علمی
فرهنگیان
کشاورزی
مهندسی
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/02
87 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/18
73 روز مانده
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/07
2 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/08/04
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/09
94 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/25
80 روز مانده
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/25
80 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/11
66 روز مانده
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/20
75 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/06
61 روز مانده
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/31
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/11
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/02/10
186 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/12
127 روز مانده
شهر برگزاری :
مجازی
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/07
2 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/08/03
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/06
1 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/01
پایان یافته
شهر برگزاری :
کرج / موسسه تحقیقات بذر و نهال
تاریخ برگزاری همایش :
1399/05/20
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران