امروز : شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  کنگره
حامیان همایش ایران
اطلاعیه ها
مرکز
مرکزمظالعات
انجمن علمی
فرهنگیان
کشاورزی
مهندسی
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/14
47 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/22
25 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه دامغان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/24
57 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/10
43 روز مانده
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/29
2 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/26
پایان یافته
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/15
18 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/29
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/10
13 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/30
3 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
وبینار
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/15
18 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/29
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/20
53 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/06
39 روز مانده
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/02
35 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/01
34 روز مانده
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/10
13 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/30
3 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/23
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
وبینار
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/20
23 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
وبینار