امروز : پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  کنگره
حامیان همایش ایران
اطلاعیه ها
مرکز
مرکزمظالعات
انجمن علمی
فرهنگیان
کشاورزی
مهندسی
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/25
19 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/21
15 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/15
39 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/30
24 روز مانده
شهر برگزاری :
وبینار
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/12
96 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/28
82 روز مانده
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/17
71 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/15
69 روز مانده
شهر برگزاری :
مازندران-قائمشهر-کمربندی شمالی-کیلومتر یک جاده جویبار-خیابان دانشگاه
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/10
64 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/30
54 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/25
19 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/20
14 روز مانده
شهر برگزاری :
وبینار
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/30
24 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/25
19 روز مانده
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/10
64 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/30
54 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/20
104 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/20
104 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/23
17 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/20
14 روز مانده
شهر برگزاری :
وبینار
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/20
74 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/15
39 روز مانده
شهر برگزاری :
وبینار