مرکز
مرکز مطالعات
انجمن افق نوین
انجمن توسعه و ترویج
توسعه پایدار
مرکز توانمند سازی
تاریخ برگزاری همایش :
1398/11/17
12 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/05
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/15
40 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/10
35 روز مانده
شهر برگزاری :
شهر جیرفت
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/01/28
82 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/15
10 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/10
35 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/27
22 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/11
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/11/15
10 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/15
10 روز مانده
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/17
133 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/15
40 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/11/30
25 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/01
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه سراسری تبریز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/25
172 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/01/15
69 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه علوم پزشکی ردبیل
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/17
133 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/15
40 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/11/17
12 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/05
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/08
33 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/03
28 روز مانده
شهر برگزاری :
شهر جیرفت
امروز : شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  کنگره
حامیان همایش ایران
اطلاعیه ها