مرکز
مرکزمظالعات
انجمن علمی
فرهنگیان
کشاورزی
مهندسی
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/25
230 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/25
200 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/22
13 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/18
9 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/29
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/11
2 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/07
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/11
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/11/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/05/20
73 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/20
73 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/27
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/24
پایان یافته
شهر برگزاری :
سالن همایش های پردیس بین الملل دانشگاه شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/17
39 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/14
36 روز مانده
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
115 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/20
104 روز مانده
شهر برگزاری :
کرج
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/29
20 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/26
17 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
امروز : جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  کنگره
حامیان همایش ایران
اطلاعیه ها