امروز : پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  کنگره
حامیان همایش ایران
اطلاعیه ها
چهارمین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/29
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/26
پایان یافته
برگزارکنندگان :
دبیرخانه دائمی
مکان برگزاری :
تهران
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :
علوم و مهندسی آب اقتصاد کشاورزی علوم باغبانی ترویج و آموزش کشاورزی علوم خاک علوم دام و طیور مهندسی تولیدات گیاهی حشره شناسی کشاورزی بیماری شناسی گیاهی مهندسی مکانیک بیوسیستم مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی توسعه روستایی مدیریت کشاورزی مهندسی فضای سبز سایر موضوعات مرتبط با مهندسی کشاورزی


کلمات کلیدی :
مهندسی کشاورزی


تلفن دبیرخانه :
09390892186
مسئول دبیرخانه :
دکتر صالحی